Medycyna pracy

Grzegorz Skałkowski

Lekarz medycyny pracy

-

Na czym polega medycyna pracy?

Przedmiotem tej specjalności lekarskiej jest diagnostyka chorób powstałych na skutek oddziaływania szkodliwych czynników występujących w miejscu wykonywania czynności zawodowych, a także badanie ogólnego wpływu pracy na pacjenta. Do obowiązków lekarza medycyny pracy należy przeprowadzanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) nie tylko wśród pracowników, ale także uczniów, studentów, kierowców i kandydatów na kierowców, sportowców, nurków czy osób starających się o pozwolenie na broń. Lekarz specjalizujący się w medycynie pracy wydaje odpowiednie zaświadczenia potrzebne w różnych sytuacjach zawodowych, edukacyjnych i prywatnych.

Zakres usług

 • Badania  profilaktyczne w pełnym zakresie,wstępne , okresowe  , kontrolne.
 • Kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy małych i dużych firm.
 • Wszystkie stanowiska , również badania  wysokościowe.
 • Badania kierowców i kandydatów na kierowców – wszystkie kategorie w tym pojazdy uprzywilejowane(kompleksowa i wygodna obsługa Ośrodków Szkolenia Kierowców z Wadowic i okolic ).
 • Możliwość dojazdu do  OSK i badanie w miejscu prowadzenia  wykładów.
 • Badania kwalifikacyjne (okresowe) kierowców  transportu drogowego  (kategorie C, C+E , D, D+E).
 • Uprawnienia do badania osób chcących używać broni palnej  i amunicji.
 • Kompleksowe badania pracowników  ochrony fizycznej  pracujących z bronią  lub bez.
 • Badania uczniów , studentów , doktorantów – szkoły ponadpodstawowe  branżowe i wyższe.
 • Uprawnienia do badan pracowników pracujących narażeniu na promieniowanie jonizujące - rtg(gabinety stomatologiczne , Nzozy , szpitale).
 • Badania  sportowców trenujących w klubach sportowych , oraz kandydatów do klubów sportowych.
 • Badania potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej(PTSM)
 • Badania okresowe strażaków OSP.
 • Badania Okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP.
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Kontakt

Medical Wadowice Medycyna Pracy

Ul.Lwowska 78A

34-100 Wadowice

tel.33 307 07 02

Gabinet czynny w poniedziałek i

środę od 15.00 do 16.30,

 

Rejestracja pn-pt  8.00 - 20.00